TIETOSUOJASELOSTE YRITYSASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

MALL VOICE OY

YRITYSASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Mall Voice Oy, Y-tunnus 1000167-2, Urho Kekkosen katu 5 B, 00100 Helsinki

2. REKISTERIN NIMI

Mall Voice Oy:n yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö Mikko Valtonen,

mikko.valtonen@mallvoice.com, p. 044 755 7289.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yritysasiakas- ja markkinointirekisterissä (koostuu järjestelmistä: Google Analytics, Google Gmail, SalesForce, TSOB, Netvisor, CGI, MailChimp, Somic, IO Analytics, Salestrail) ylläpidetään Mall Voicen olemassa olevien ja mahdollisten asiakasyritysten yhteyshenkilöiden tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Nykyisten, entisten ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja saadaan asiakkailta itseltään sekä julkisista lähteistä (esim. numeropalvelut, yritysrekisterit, yritysten verkkosivut).

Verkkokäyttäytymistietoja kerätään evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla. Evästetietoja ei yhdistetä käyttäjän itse antamiin henkilötietoihin.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Asiakkaiden edustajien henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää tietojensa poistamista.

Nettisivujemme käyttäjistä tallennettuja yksilöiviä käyttäjätietoja säilytetään 14 kuukautta viimeisimmän vierailun jälkeen.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Mall Voice Oy:n lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poikkeuksena tässä Uutiskirjepalvelu MailChimp, Googlen palvelut ja Salesforce. Kaikki kolme yritystä ovat Privacy Shield -sertifioituja. Kumppanimme IO Analyticsin EU:ssa sijaitseville palvelimille on pääsy yhtiön kotimaasta Ukrainasta, ja yhtiön kanssa on solmittu EU:n komission edellyttämä mallisopimuslauseke.

9. EVÄSTEET            

Verkkosivuston käyttäjistä kerätään analytiikkatietoja, kuten vierailijan IP-osoite sekä verkkokäyttäytymistiedot (vieraillut sivut ja vierailun kesto). Lue lisää Google Analyticsin tietosuojasta Googlen verkkosivuilta. Analytiikkatietojen käsittelyn oikeusperuste: rekisterinpitäjän oikeutettu etu verkkopalvelun kehittämisessä analytiikan pohjalta.

10. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA                

Koulutamme ja ohjeistamme asiakastietoja käsittelevät työntekijämme tietosuoja-asioissa, ja huolehdimme tietoturvasta myös teknisin keinoin. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävällä tasolla.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin:

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjä voi päivittää tätä tietosuojaselostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä, hyödyntämissään teknologioissa tai liiketoiminnassaan. Rekisterinpitäjä pyrkii informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla. Mikäli sovellettava tietosuojalainsäädäntö sitä edellyttää, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä hyväksymään merkittävät tietosuojaselosteen muutokset.

Nykyinen tietosuojaseloste on päivitetty 1.12.2020.